Moto blog -

Motorkáři jako ohrožený druh?

Sponzorované odkazy

Životní styl, adrenalin, ale bohužel také množství dopravních nehod. Motorkáři jsou na silnici ohroženým druhem. Věděli jste, že každá šestá oběť dopravní nehody u nás v roce 2018 byl motorkář? To z motocyklistů dělá nejohroženější účastníky silničního provozu.

Na rozdíl od cestujících v automobilech jsou motorkáři chráněni pouze svým oblečením, proto bývají srážky s automobilem často fatální. Na ohrožení motocyklistů upozorňuje aktuální kampaň Ty to zvládneš, kterou realizuje Asociace Záchranný kruh.

Kampaň proti zbytečným úrazům a smrti

Přehlédnutí motocyklisty řidičem automobilu je nejčastější příčinou střetů motorky s automobilem. V loňském roce na českých silnicích zemřelo 91 motorkářů, z toho celá třetina vinou řidiče automobilu. „Řidiči často špatně odhadují vzdálenost a rychlost motocyklu, předjíždějí ho s nedostatečným odstupem, nebo ho přehlédnou ve zpětném zrcátku. Při letmém rozhlédnutí na křižovatce pro ně může být jednostopé vozidlo často neviditelné, když se schová do mrtvého úhlu nebo do slepé skvrny. Málo řidičů s ní počítá, přitom platí, že pokud se v daný moment nedíváme na silnici oběma očima, může nám kvůli slepé skvrně část vozovky snadno zmizet, což vede k závažným nehodám,“ říká Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, která kampaň Ty to zvládneš realizuje.

Motorkář, který sedá na svůj stroj a vyráží na silnici, musí mít na paměti, že jeho osud neleží pouze v jeho rukou. „Oproti jízdě za volantem je pro motorkáře mnohem obtížnější sledovat provoz kolem sebe. Zároveň je pro něj výrazně fyzicky náročnější rychle reagovat na různé nečekané události,“ říká Pavel Žíha, vedoucí odboru dopravní policie z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Tři z pěti řidičů automobilu před nehodou motorku nevidělo

Řeč čísel je neúprosná. Každý šestý člověk, který na silnicích zemře, seděl při nehodě na motorce. Jedním z nejčastějších důvodů, kvůli kterým dochází ke střetu automobilu a motorky, je viditelnost motorkáře. Z policejních statistik vyplývá, že tři z pěti řidičů automobilu před nárazem jezdce na motocyklu vůbec nevidělo.

„Opatrní by ale na silnicích neměli být pouze motorkáři, ale také řidiči na volantem. Ti často svým jednáním jdou nehodám přímo naproti, když si například neuvědomí, že motocykl má oproti automobilu výrazně delší brzdnou dráhu. Motocyklista navíc vnímá situace na silnici úplně jinak. Velmi často se musí nečekaně vyhýbat překážkám, které člověk v autě ani nevnímá, například poklopu kanálu,“ přibližuje problém s osvětlením Miroslav Kolda, vedoucí oddělení silničního dohledu z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Malé ohledy a porušování předpisů

Neohleduplnost řidičů automobilu pak vede k dopravním nehodám. „Nedání přednosti na křižovatce či přehlédnutí motocyklisty při předjíždění či otáčení, to jsou nejčastější důvody smrtelných nehod. Smrtelných pro motorkáře,“ doplňuje Igor Karpowicz, lékař Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Motocyklista přesto může udělat hodně pro to, aby byl na silnici vidět. Některé věci ale nemá ve své moci. „Motocykl nemá airbagy ani bezpečnostní pásy – i zdánlivě drobná kolize tedy může být fatální. Nejdůležitější ale je, a to platí u motorkářů dvojnásob, že musí být stále stoprocentně soustředění a nesmí se nechávat rozptylovat okolními vlivy. Ty totiž často stojí za dopravními nehodami,“ upozorňuje Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, s nimiž vyvíjí a realizuje projekty týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Asociace Záchranný kruh a jejich kampaň Ty to zvládneš

Asociace realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. „V našem projektu představujeme divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamujeme diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Naším cílem je, aby si divák uvědomil rizika a samozřejmě si přejeme, abychom tímto projektem snížili počet dopravních nehod na minimum,“ uzavírá Krajsová.

Kampaň a Fond zábrany škod

Kampaň Ty to zvládneš – setkání s realitou je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Video k tématu na youtube

Za komentáře děkujeme

  • Veronice Krajsové, prezidentce Asociace Záchranný kruh
  • Lukáši Huntovi, výkonnémuo manažerovi Asociace Záchranný kruh
  • Pavlu Žihovi, vedoucímu odboru dopravní policie z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
  • Miroslavu Koldovi, vedoucímu oddělení silničního dohledu z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
  • Igoru Karpowiczi, lékaři Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zdroj foto: Pixabay.com

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.